CZ / EN

Triky a kouzla

Tajemství eskamotérů a kouzelníků starých časů

Triky > Žerty se sirkami > Americké kozy

Americké kozy

Mezi palec a ukazováček levé ruky vezmou se dvě sirky, jež složí čili spletou se dle obr. A, totiž propletou se skrze ně čtyři jiné sirky, načež máme hotový stojan D.

Pevnější a též na pohled složitější stane se koza, vezmeš-li tři sirky místo dvou a vložíš-li mezi ně dvě sirky, jak ukazuje obr. C

a pak teprve prostrč či propleť sirky, naznačené čísly 1, 2, 3, 4, dle způsobu obr. A naznačeného.

Koza D, jakož i z devíti sirek složená koza C dají se rozšířiti (zvětšiti) a sice tak, že jedna strana sirkou se opatrně pozvedne, načež prostrčí se dvě sirky tímže způsobem, jako při sestavování kozy D a B.

Stavbu tuto (kterou znázorňuje obr. D), jež vyhlíží velmi pěkně, možno provésti v dosti značných rozměrech.