CZ / EN

Triky a kouzla

Tajemství eskamotérů a kouzelníků starých časů

Triky > Hrátky s ohněm > Dělati blesk

Dělati blesk

Vezmi kuželovitou rouru z lepenky nebo plechu a na silnějším konci opatři ji příklopem, ve kterém se nalézá množství malých dírek. Do roury té nasyp na prášek utlučenou kalafunu nebo símě plavuňové. Drž potom nádobu tu nad světlem a když jí otřásáš, padá prášek skrze dírky do světla, zapaluje se a shoří rychle, což podobá se velmi blesku. Druhá možnost je vyfouknout tento prášek z rourky skrze plamen.