CZ / EN

Triky a kouzla

Tajemství eskamotérů a kouzelníků starých časů

Triky > Hrátky s ohněm > Hořící čaj

Hořící čaj

Umělec může jako úvod k produkci své vypravovati divákům něco o Peršanech, jižto klaní se ohni. "Blíže města Baku udržuji kněží jejich svatý oheň, který nikdy neshasne. (Svatý oheň Persů, jenž hoří u města Baku, má svůj původ v prýštící tam ze země naftě.) Poněvadž nesmějí z ohně toho pranic rozdati, jest nesnadno dostati oheň takový. Avšak mně se podařilo přec aspoň kousek ohně toho dostati. Tuhle jest." - I ukáže divákům světlo, jehož základem jsou síra a vosk po stejných částech. Světlo takto upravené nelze tak snadno shasiti.