CZ / EN

Triky a kouzla

Tajemství eskamotérů a kouzelníků starých časů

Triky > Fyzika a chemie ve službách > Kouzelný obraz

Kouzelný obraz

Vezmi dvě skleněné tabule, asi tak velké jako osmina (nebo půl) archu papíru, obě však stejně velké, a polož je na sebe tak, by odstávaly asi tak, co obnáší hřbet nože. Toho se docílí, když na čtyřech stranách vlepí se mezi ně proužek papíru. Kraje obou skel potřou se kytem z vápna a bílku. Potom se okraj polepí pergamenem nebo měchýřem. Na hořejší straně nechá se malý otvor, by se mohla vpraviti mezi desky tato smíšenina: Ve hliněné nádobě rozpusť při slabém ohni 16 gr bílého vosku a 130gr čistého sádla vepřového. Když byla smíšenina poněkud schladla, vyplní se jí dutina mezi skleněnými deskami a otvorem nahoře ponechaným a ten se pak zamaže. Sklo se potom po obou stranách očistí a suší a přidrží se k ohni, by se zjistilo, zdaž tekutina nikde neprýští, v kterémžto případě musí se kytem zamazati všechny dírky, kterými by smíšenina ucházela. Potom přiloží se na spodní stranu obraz tak veliký jako je sklo, toto se dá do rámce a schová za prkénko. Zahřejou-li se tabulky, skrze které ve stavu shora naznačeném nelze ničeho viděti, nebo držíš-li je blízko ohně nebo horkých kamen, rozpustí se smíšenina a jest průsvitna, tak že viděti lze obraz. Když pak smíšenina schladne a sesedne se, zmizí obraz. Tuto hru lze opakovati dle libosti.