CZ / EN

Triky a kouzla

Tajemství eskamotérů a kouzelníků starých časů

Triky > Hrátky s ohněm > Ohnivý vodotrysk

Ohnivý vodotrysk

Ku provedení tohoto kousku potřebí duté kule měděné, do které možno vpraviti rouru, jež vybíhá do špice. Nežli se tato roura do otvoru vstrčí, naleje se do kule lihu, ve kterém byl rozpuštěn kafr. Když potom se roura vstrčí do kule, dá se to na žhavé uhli. Páry, jež vyvinou se z lihu a kafru a vycházejí z roury, zapálí se a tak docílíme ohnivého vodotrysku.