CZ / EN

Triky a kouzla

Tajemství eskamotérů a kouzelníků starých časů

Triky > Triky s kartami > Taženou kartu pouhým odvážením na ruce poznati

Taženou kartu pouhým odvážením na ruce poznati

K tomu je třeba hry karet, která na rubu je znamenána, ale nenápadně, třeba jako by byla již chatrná a poškozená. Z této hry karet dáme jednu vytáhnouti, pak rubem vzhůru ovšem na ruku si položit, při čemž si počínáme jako bychom ji vážili, zatím pozorně si rub prohlédneme a chybné místo neb skvrnu dobře zapamatujeme. Na to vyzveme toho, kdo kartu táhl, aby ji mezi ostatní karty vsunul a karty pak dobře zamíchal; pak aby položil hru na stůl. My ještě jednou neb dvakrát sejmeme a pak pozorně jednu kartu po druhé na ruce vážíme, hledajíce ovšem pilně zapamatovanou skvrnu neb znaménko, až je nalezneme. Někdy i na dobré neporušené hře dle rubu dají se jednotlivé karty určiti.