CZ / EN

Triky a kouzla

Tajemství eskamotérů a kouzelníků starých časů

Triky > Kejkle s vejci > Vejce ve studeně vodě vařiti

Vejce ve studeně vodě vařiti

Umělec má připravenu krabici s dvojnásobným dnem: jedno jest děravé a pohyblivé, tak že lze je vyndati. Mezi obě dna nasype trochu nehašeného vápna. Potom ukaž vejce, jež vařiti hodláš, dej jedno vybrati a rozbiti na důkaz, že vejce jsou syrová: na to ukaž také, že nádoba jest prázdná, dej přinésti studenou vodu a ji zkoumati, nalij ji do nádoby, až naplní se asi do tří čtvrtin, vlož tam vejce a přikryj nádobu. Vápno počne se hasiti a rozkládati, způsobí tak var vody a za pět minut jsou vejce uvařena. Tento kousek lze vykonati též jiným zajímavějším způsobem a sice může umělec tvrditi, že kouzelná hůlka má moc přivésti vodu do varu a proto míchá vodu hůlkou, až se ona vaří, nebo může vypravovati divákům, že má dech tak horký, že způsobuje vaření vody, a dýchá pak na vodu, nebo fouká do ní rourkou, až se vaří.