CZ / EN

Triky a kouzla

Tajemství eskamotérů a kouzelníků starých časů

Triky > Fyzika a chemie ve službách > Vodotrysk na stole

Vodotrysk na stole

Pomocí láhve obyčejné lze zříditi pěkný vodotrysk a sice tímto způsobem. Naplň láhev téměř docela vodou a ucpi ji dobře korkem. K tomu cíli jest potřebí, vložiti jej do horké vody, čímž stane se pružnějším a dá se spíše vpraviti do láhve. Nežli se vecpe korek do láhve, učiní se do něho díra a tou se prostrčí hliněná rourka tak, aby sáhala skoro až na dno láhve, když se zátka do hrdla téže vstrčí. Aby pak neměl vzduch docela přístupu, pokryje se korek a zvláště tam, kde prostrčena jest roura, voskem pečetním a tak jest vodotrysk hotov. Má-li konati službu, potřebí nafoukati do láhve vzduchu onou rourkou. Ve způsobě bublin vystupuje vzduch v láhvi na povrch vody, kde se rozloží, a poněvadž jest pružný, hledí se roztáhnouti. Protože nemůže ven z láhve pro korek, tiskne na vodu vespod a ta nemá jiného východu, leč rourkou. Přestaneme-li foukati do láhve, vytryskne voda z roury a tak máme pěkný vodotrysk. Přestane-li voda stříkati z roury, potřebí jen zase nafoukati vzduchu do láhve a vody vytryskne opět.